Elektronikai műszerész

2020/2021. tanévtől nappali és esti tagozaton lehet tanulni – egészségügyi alkalmasság esetén – 8. általános végzettséggel (3 évig) vagy érettségivel (2 évig) az elektronikai műszerész szakmát.

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos szakembere. Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel‐technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat (hideg-forrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek) megkeresni és megszüntetni. Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték‐ és vezérlőrendszereket telepít és tesztel. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a munkavédelmi előírásoknak megfelelően képesek:

− ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit,
− NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint,
− beültetni az elektronikai alkatrészeket,
− beforrasztani az alkatrészeket,
− beszerelni a mechanikai alkatrészeket,
− elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat,
− készre szerelni az áramkört,
− berendezésbe szerelni az elkészült áramkört,
− feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket,
− analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni,
− egyszerű alap áramköri jellemzőket számítással meghatározni,
− dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert,
– ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert,
− dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni,
− számítógépes tesztprogramokat futtatni,
− mérés alapján elvégezni az áramköri jellemzők szükséges beállításait,
− útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet,
− a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni,
− jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról,
− minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni,
− műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni,
− egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.