Matematika 7. – 8. osztály

Matematika 7. osztály:

Természetes számok, racionális számok 
A racionális számok alakjai
Műveletek racionális számokkal
Arányos következtetések
Százalékszámítás
Kamatszámítás matematika
Gazdálkodj okosan!
A hatványozás
Műveletek azonos alapú hatványokkal
Műveletek azonos kitevővel, hatványokkal
Prímszámvadászat
Nagyon nagy számok
Vegyes feladatok
Algebrai kifejezések
Az algebrai kifejezés
Behelyettesítés matematika
Műveleti sorrend
Egytagú és többtagú algebrai kifejezések
Összevonás – egynemű kifejezések
Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása
Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval
Kiemelés
Vegyes feladatok
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Hogyan oldjunk meg feladatokat? (emlékeztető)
Hogyan születnek az egyenletek?
A mérlegelv I.
A mérlegelv II.
Amit nem szabad elfelejteni: az egyenlet alaphalmaza
Mikor érdemes egyenleteket használni?
Egyenlőtlenségek
Vegyes feladatok
Síkgeometria I.
Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria
Középpontos tükörképek szerkesztése
Szögpárok, a háromszög belső szögeinek összege
Középpontosan szimmetrikus négyszög: a paralelogramma
A trapéz
A paralelogramma, a trapéz és a háromszög középvonala
Vegyes feladatok
Halmazok, kombinatorika
Halmazok (részhalmazok)
Komplementer halmaz
Halmazok metszete és egyesítése
Hány eleme van a halmazoknak?
Rendszerezzük a lehetőségeket!
Hányféle sorrend lehetséges?
Kapcsolatok
Vegyes feladatok
Lineáris függvények, sorozatok
Sorozatok
Számtani sorozat
Grafikonok a mindennapi életben
Hozzárendelések
Függvények
A függvények ábrázolása
A lineáris függvények matematika
A lineáris függvény meredeksége
Egyenletek grafikus megoldása
Vegyes feladatok
Síkgeometria II.
A háromszögek csoportosítása, egybevágósága
A háromszög köré írható kör
A háromszög belső szögfelezői, a beírható kör
A magasságvonal és a súlyvonal
A háromszög szögeivel kapcsolatos összefüggések
Sokszögek matematika
A háromszögek területe
A négyszögek területe
A kör kerülete, területe
Vegyes feladatok
Statisztika, valószínűség
Adatok elemzése, átlag, medián
A módusz, a gyakoriság és a relatív gyakoriság
A valószínűség becslése
Vegyes feladatok
Térgeometria matematika
Egyenesek, síkok, testek a térben
Henger, hasáb
A hasáb és a henger felszíne
A hasáb és a henger térfogata
Vegyes feladatok
Az új szakszavak jegyzéke


Matematika 8. osztály:

Algebra matematika
Algebrai kifejezések (emlékeztető)
Hogyan oldunk meg egyenleteket, egyenlőtlenségeket?
Többtagú algebrai kifejezések szorzása
Összeg, különbség négyzete (kiegészítő anyag)
Összeg és különbség szorzata (kiegészítő anyag)
Kiemelés, szorzattá alakítás
Algebrai törtek (kiegészítő anyag)
Egyenletek megoldása szorzattá alakítással
Vegyes feladatok
Szöveges feladatok matematika
Egyenletek alkalmazása feladatmegoldásban (emlékeztető)
Hány éves a kapitány?
Gondoltam egy számra…
Fogócska matematikus szemmel
Méregkeverés – egyenletekkel
A fénymásolástól a fűnyírásig: együttes munkavégzés
Szögek, oldalak, átlók: geometriai számítások
Vegyes feladatok
Halmazok, kombinatorika
Halmazok
Beszéljünk helyesen a matematika nyelvén!
Hányféle útvonal lehet? Az összegzési módszer
Hányféleképpen választhatunk?
Válasszuk szét az eseteket!
Hány lehetőség van?
Vegyes feladatok
Geometria I.
A terület
A négyzetgyökvonás
Pitagorasz tétele matematika
A Pitagorasz-tétel alkalmazásai
Vegyes feladatok
Térgeometria
A testek csoportosítása.
Kúp, gúla
Nézzük több oldalról!
Csúcsok, élek, lapok
Testek hálója
Testek felszíne
A gúla felszíne (kiegészítő anyag)
Testek térfogata 
A gúla térfogata (kiegészítő anyag)
Testek felszíne és térfogata
A kúp és a gömb felszíne, térfogata (kiegészítő anyag)
Vegyes feladatok
Statisztika, valószínűség
Adatok elemzése
Mennyi a valószínűsége?
Geometria II.
Az eltolás
A vektorok matematika
A párhuzamos eltolás alkalmazása, szerkesztések
Egybevágósági transzformációk
A középpontos hasonlóság
Vegyes feladatok
Függvények, sorozatok
Függvények, lineáris függvények
Függvények tulajdonságai
Az abszolútérték-függvény
Másodfokú függvények
Egyéb függvények (kiegészítő anyag)
Sorozatok, számtani sorozat 
Mértani sorozatot
Vegyes feladatok
Az új szakszavak jegyzéke


mozaik matematika 7. osztály

mozaik matematika 7. osztály

mozaik munkafüzet 7. osztály

mozaik munkafüzet 7. osztály

mozaik matematika 8. osztály

mozaik matematika 8. osztály

mozaik munkafüzet 8. osztály

mozaik munkafüzet 8. osztály


Geogebra link: ITT

Mozaik kiadó oldala: ITT

Üzenet küldés: ITT

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.