Matematika 5. – 6. osztály

Matematika 5. osztály:

A természetes számok
A tízes számrendszer
A kettes számrendszer (kiegészítő anyag)
A római számírás
A számegyenes
A számok összehasonlítása
A számok kerekítése
A természetes számok összeadása
A természetes számok kivonása
A természetes számok szorzása
Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel
A szorzat változásai matematika
Többjegyű számok szorzása
A természetes számok osztása
A hányados változásai
Osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel
Osztás többjegyű osztóval
Osztó és többszörös
A műveletek sorrendje
Vegyes feladatok
Geometriai alapismeretek
Ponthalmazok
Az egyenes és részei
Egyenesek kölcsönös helyzete
Síkok
Síkbeli alakzatok, sokszögek
A kör
A testek
Vegyes feladatok
Mérés, statisztika
A mérés mint összehasonlítás
A hosszúság
A tömeg
A mértékegységek tízes rendszere
Az idő
Diagramok matematika
Az átlag
Valószínűségi játékok
Vegyes feladatok
A szögek
A szögek fogalma, fajtái
A szögek mérése és rajzolása
Vegyes feladatok
A törtszámok
A tört értelmezése
A törtek összehasonlítása 1 egésszel, vegyes számok
Törtek bővítése és egyszerűsítése
A törtek helye a számegyenesen
A törtek összehasonlítása
Egyenlő nevezőjű törtek összeadása és kivonása
Különböző nevezőjű törtek összeadása és kivonása
Tört szorzása természetes számmal
Tört osztása természetes számmal
Vegyes feladatok
A téglalap
A téglalap tulajdonságai
A kerület
A terület mérése
A téglalap területe
Vegyes feladatok
A téglatest
A testek ábrázolása (kiegészítő anyag)
A téglatest hálói
A téglatest felszíne
A térfogat (űrtartalom) mérése
A téglatest térfogata
Vegyes feladatok
A tizedes törtek
A tizedes tört fogalma
A tizedes törtek ábrázolása számegyenesen
A tizedes törtek bővítése, egyszerűsítése, összehasonlítása
A tizedes törtek kerekítése
A tizedes törtek összeadása és kivonása
A tizedes törtek szorzása és osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel
A tizedes törtek szorzása és osztása természetes számmal
A törtszámok tizedes tört alakja
Vegyes feladatok
Az egész számok
A negatív egész számok
A számok ellentettje, abszolút értéke
Az egész számok összeadása
Az egész számok kivonása
Vegyes feladatok
Helymeghatározás
Tájékozódás a környezetünkben
Helymeghatározás a síkon
Grafikonok
Vegyes feladatok
Az új szakszavak jegyzéke


Matematika 6. osztály:

Oszthatóság
A természetes számok többszörösei és osztói
Maradék vizsgálat
Az összeg, a különbség és a szorzat oszthatósága
Oszthatósági szabályok
Oszthatóság a szám számjegyeinek összege alapján
További oszthatósági szabályok
Prímszámok, összetett számok
Összetett számok felírása prímszámok szorzataként
Közös osztók, legnagyobb közös osztó
Közös többszörösök, legkisebb közös többszörös
Vegyes feladatok
Hogyan oldjunk meg feladatokat?
Mi a kérdés?
Vizsgáljuk meg az adatokat!
Következtessünk visszafelé!
Készítsünk ábrát!
Tartsunk egyensúlyt!
Ellenőrizzük a megoldást! matematika
Válaszoljunk a kérdésre!
A feladatmegoldás lépései
Vegyes feladatok
A racionális számok I.
Az egész számok (ismétlés)
Az egész számok összeadása, kivonása (ismétlés)
Az összevonás
Az egész számok szorzása
Az egész számok osztása
A tizedes törtek összevonása
A tizedes törtek szorzása
Osztás a tizedes törtek körében
Vegyes feladatok
Tengelyes szimmetria
A tengelyes szimmetria a környezetünkben
A tengelyesen szimmetrikus háromszögek
A tengelyesen szimmetrikus sokszögek és a kör
A körző és a vonalzó használata
Merőleges egyenesek szerkesztése
Párhuzamos egyenesek szerkesztése
Szögfelezés, szögmásolás, szögszerkesztés
Alakzatok tengelyes tükörképének szerkesztése
Tengelyesen szimmetrikus sokszögek szerkesztése
Vegyes feladatok
A racionális számok II.
A törtekről tanultak ismétlése
Műveletek törtekkel (ismétlés)
A negatív törtek matematika
Tört szorzása törtszámmal
A számok reciproka
Osztás törttel
Műveleti sorrend
A racionális számok
Vegyes feladatok
Arányosság
Az egyenes arányosság
Egyenes arányossággal megoldható feladatok
A fordított arányosság
Fordított arányossággal megoldható feladatok
Az arány matematika
Arányos osztás
Vegyes feladatok
Százalékszámítás
A törtrész kiszámítása
Az egész rész kiszámítása
A százalék fogalma
A százalékérték kiszámítása
A százalékalap kiszámítása
A százalékláb kiszámítása
Vegyes feladatok
Valószínűség, statisztika
Biztos esemény, lehetetlen esemény
Diagramok
Grafikonok
Átlagszámítás
Vegyes feladatok
Kiegészítő anyagrészek
Nyitott mondatok
Szimmetria a térben
Sorozatok
Az új szakszavak jegyzéke


mozaik matematika 5. osztály

mozaik matematika 5. osztály

mozaik munkafüzet 5. osztály

mozaik munkafüzet 5. osztály

mozaik matematika 6. osztály

mozaik matematika 6. osztály

mozaik munkafüzet 6. osztály

mozaik munkafüzet 6. osztály


Geogebra link: ITT

Mozaik kiadó oldala:  ITT

Üzenet küldés: ITT

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.