Matematika 11. – 12. osztály

Matematika 11. osztály:

Kombinatorika, gráfok
Fibonacci-számok
Permutációk, variációk
Ismétlés nélküli kombinációk, Pascal-háromszög
Binomiális együtthatók, ismétléses kombináció
Vegyes összeszámlálási feladatok (kiegészítő anyag)
GRÁFOK – pontok, élek, fokszám
GRÁFOK – út, vonal, séta, kör, Euler-vonal (kiegészítő anyag)
Fagráfok (kiegészítő anyag)
A kombinatorika gyakorlati alkalmazásai
Hatvány, gyök, logaritmus
Hatványozás és gyökvonás matematika
Hatványfüggvények és gyökfüggvények
Törtkitevőjű hatvány
Irracionális kitevőjű hatvány, exponenciális függvény
Exponenciális egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek
A logaritmus fogalma
A logaritmusfüggvény
A logaritmus azonosságai
Logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek
Gyakorlati alkalmazások
A trigonometria alkalmazásai
Vektorműveletek rendszerezése, alkalmazások
A skaláris szorzat
Skaláris szorzat a koordináta-rendszerben
A szinusztétel
A koszinusztétel
Trigonometrikus összefüggések alkalmazásai
Összegzési képletek
Az összegzési képletek alkalmazásai
Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek
A trigonometria alkalmazása a helymeghatározásban
Függvények matematika
Az exponenciális és logaritmusfüggvény
Egyenletek és függvények
Trigonometrikus függvények
Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek
Vegyes feladatok
Inverz függvények
A függvények egy gyakorlati alkalmazása
Koordináta-geometria
Vektorok a koordináta-rendszerben.
Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal
Két pont távolsága. Két vektor hajlásszöge
Szakasz osztópontjának koordinátái.
A háromszög súlypontjának koordinátái
Az egyenest meghatározó adatok a koordináta-rendszerben
Az egyenes egyenlete I.
Az egyenes egyenlete II.
Két egyenes metszéspontja, távolsága, hajlásszöge
A kör egyenlete matematika
A kör és az egyenes kölcsönös helyzete; két kör közös pontjai
A parabola egyenlete
A parabola és a másodfokú függvény
Kúpszeletek és egyenleteik a koordináta-rendszerben
A koordináta-geometria két gyakorlati alkalmazása
Valószínűség-számítás, statisztika
Klasszikus valószínűségi modell
Visszatevéses mintavétel
Mintavétel visszatevés nélkül
Valószínűségi játékok gráfokon
Valóság és statisztika


Matematika 12. osztály:

Logika, bizonyítási módszerek
Logikai feladatok, kijelentések
Logikai műveletek – negáció, konjunkció, diszjunkció
Logikai műveletek – implikáció, ekvivalencia
Teljes indukció (emelt szintű tananyag)
Számsorozatok
A sorozat fogalma, példák sorozatokra
Példák rekurzív sorozatokról
Számtani sorozatok
Mértani sorozatok matematika
Kamatszámítás, törlesztőrészletek kiszámítása
Térgeometria
Térelemek
A sík és a tér felosztása (kiegészítő anyag)
Testek osztályozása, szabályos testek
A terület fogalma, a sokszögek területe
A kör és részeinek területe
A térfogat fogalma, a hasáb és a henger térfogata
A gúla és a kúp térfogata
A csonka gúla és a csonka kúp
A gömb térfogata és felszíne
Egymásba írt testek (kiegészítő anyag)
A térgeometria alkalmazásai
Valószínűség-számítás, statisztika
Geometriai valószínőség
Várható érték (emelt szintű tananyag)
Statisztika matematika
Rendszerező összefoglalás
Gondolkodási módszerek
Halmazok, kijelentések, események
Kombinatorika, valószínőség
Algebra és számelmélet
Számok és műveletek
Számelmélet, oszthatóság
Hatvány, gyök, logaritmus
Műveletek racionális kifejezésekkel
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Egyenletrendszerek
Függvények
A függvény fogalma, grafikonja, egyszerű tulajdonságai
Műveletek függvényekkel (kiegészítő anyag)
Függvénytulajdonságok
Geometria matematika
Alapvető fogalmak
Geometriai transzformációk
Egybevágósági transzformációk
Hasonlósági transzformáció
Vektorok. Szögfüggvények
Nevezetes síkidomok tulajdonságai
Koordináta-geometria
Középszintű érettségi gyakorló feladatsorok


mozaik matematika 11. osztály

mozaik matematika 11. osztály

mozaik feladatgyűjtemény

mozaik feladatgyűjtemény

mozaik matematika 12. osztály

mozaik matematika 12. osztály

mozaik feladatgyűjtemény

mozaik feladatgyűjtemény


Geogebra link: ITT

Mozaik kiadó oldala: ITT

Üzenet küldés: ITT

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.