Mechanika, gépelemek

A mechanika témakörben megtanítom a statika alapjait, egyszerűbb tartószerkezetektől a bonyolultabb erőrendszerek számításáig.

A vektoralgebra koordinátamentes értelmezése:

 • Vektorok fogalma és jelölése
 • Alapfogalmak
 • Műveletek vektorokkal
 • A vektor algebra koordinátás értelmezése
 • A vektor koordinátás értelmezése
 • Műveletek vektorokkal, erő

Nyomatékok:

 • Pontra számított nyomaték
 • Erőpár, koncentrált nyomaték
 • Tengelyre számított nyomaték
 • Erőrendszer redukálása
 • Kényszerek
 • Erőrendszerek osztályozása
 • Egyensúlyi erőrendszerek

Igénybevételek:

 • Koncentrált erőkel terhelt tartó
 • Koncentrált nyomatékkal terhelt tartó
 • Megoszló erőrendszerrel terhelt tartó
 • Másodfokú függvény rajzolása
 • Összefüggés a hajlítónyomatéki és nyíróerő között

Párhuzamos erőrendszerek:

 • Koncentrált erőkből álló párhuzamos erőrendszer
 • Megoszló erőrendszer (síkban súlypont)
 • Megoszló erőrendszer tömeg középpontja
 • Vonalak súlypontja, síkidomok súlypontja

Magasabb rendű nyomatékok:

 • Másodrendű nyomaték
 • A másodrendű nyomaték értelmezése
 • Másodrendű nyomaték az xyz derékszögű rendszerben
 • Síkidomok másodrendű nyomatéka
 • Koordinátarendszer forgatása
 • Koordináta rendszer párhuzamos eltolása
 • Fő másodrendű nyomaték és főirány

Rácsos szerkezetek:

 • Síkbeli rácsos szerkezet értelmezése
 • Rúderők meghatározása csomóponti módszerrel
 • Háromrudas átmetsző módszer
 • A “k” rácsozású tartók számítása

Súrlódások:

 • A súrlódás fizikai értelmezése
 • Gördülési ellenállás
 • Kötélsúrlódás
 • Csapsúrlódás

A gépelemek témakörben megtanítom az általános gépek szerkezeti felépítését, a különféle alkatrészek felépítését, működését, méretezését.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.