Fizika 7. – 8. osztály

Fizika 7. osztály témakörei:

Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások 
Az anyag belső szerkezete fizika
A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezek jellemző mennyiségei
Termikus és mechanikai kölcsönhatások
A mágneses, az elektromos és a gravitációs kölcsönhatás
A testek mozgása
A hely és a mozgás viszonylagos
Az egyenes vonalú egyenletes mozgás
A változó mozgás
Az egyenletesen változó mozgás
A gyorsulás fogalma
A dinamika alapjai
A tehetetlenség törvénye
A tömeg fizika
A sűrűség
Az erő fogalma
A legismertebb erőfajták
Az erőmérés
Erő-ellenerő
Több erőhatás együttes eredménye
A súrlódási és a közeg ellenállási erő
A forgatónyomaték
A nyomás
A nyomás fogalma
A folyadékok nyomása
A gázok nyomása
Közlekedőedények, hajszálcsövek
A felhajtóerő
Arkhimédész törvénye
A testek úszása, lebegése és elmerülése
Energia, energiaváltozások
Az energia fogalma
A munkavégzés és a munka
Az egyszerű gépek
A testek belső energiája
A fajhő
Az égés
A teljesítmény
A hatásfok
Hőjelenségek
A hőterjedés
A hőtágulás
Halmazállapot-változások
Az oldódás nem olvadás
Hőerőgépek

Fizika 8. osztály témakörei:

Elektromos alapjelenségek fizika
Áramerősség, feszültség
Az anyag részecskéinek szerkezete
A testek elektromos állapota
Az elektromos áram
Az áramerősség
Az elektromos áramkör
A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása
Az elektromos feszültség
Az elektromos ellenállás
Az egyenáram hatásai
Az elektromos ellenállás
Ohm törvénye
A vezetékek elektromos ellenállása
Több fogyasztó az áramkörben
Az egyenáram hatásai
Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása
Az elektromágneses indukció
A váltakozó áram
Az elektromágneses indukció
A váltakozó áram
A transzformátor
Az elektromos távvezeték rendszer
Az elektromos áram hatásainak néhány gyakorlati alkalmazása
Fénytan
A fény tulajdonságai
Fényvisszaverődés síktükörről
Fényvisszaverődés gömbtükörről
A fénytörés
Fénytani lencsék
Optikai eszközök
A színek


mozaik fizika 7. osztály

mozaik fizika 7. osztály

mozaik munkafüzet

mozaik munkafüzet

mozaik fizika 8. osztály

mozaik fizika 8. osztály

mozaik munkafüzet

mozaik munkafüzet


Online kísérletek: ITT

A fizika egy kísérletezős tantárgy, elsajátításához legalább a kísérletről készült videó filmet vagy animációkat meg kell tekinteni a megértéshez és el kell gondolkodni a hétköznapi életben készült gépek működésén, melyeknek az alapjai a fizikán nyugszanak.

Mozaik kiadó oldala: ITT

Üzenet küldés: ITT

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.