Elektrotechnika

Az elektrotechnika (villamosságtan) témakörben megtanítom az elektromosság alapjait passzív elemeken, hogyan kell tervezni és analizálni kiegészítő analóg áramköri hálózatokat.

Legjobb elektrotechnikai szimulátor program: ITT

Tina elektrotechnika szimulátor program

Tina elektrotechnika szimulátor program


Matematikai alapismeretek:

 • Számok normál alakja
 • Komplex számok
 • Prefixumok

Elektrosztatika:

 • A villamos jelenségek alapja az elemi töltések létezése
 • A töltés és mértékegysége
 • Coulomb-törvény, erővonalkép
 • Kondenzátor felépítése fajtái, számítása
 • Kondenzátorok kapcsolásai számítások
 • Kondenzátor energiája

A stacionárius mágneses mező:

 • Mágneskörök vizsgálata
 • Skaláris és vektoros mennyiségek
 • A magnetosztatika alaptételei
 • Mágneses permeabilitás dia-, para- és ferromágneses anyagokban
 • Mágneskörök számítása
 • Indukált feszültség, induktivitás, kölcsönös induktivitás
 • Mágneses mező energiája
 • Időben változó elektromágneses mező
 • Maxwell egyenletek
 • Tekercsek felépítése fajtái, számítása
 • Tekercsek kapcsolásai számítások

Egyenáramú hálózat:

 • A villamos hálózatok alapelemei és definícióik
 • A hálózatszámítás alapfogalmai és mértékegységeik
 • Ohm törvénye
 • Az ellenállás, mint lineáris elem
 • Az alapelemek összekapcsolása
 • Egyszerű villamos áramkör
 • Kirchhoff törvényei
 • Soros és párhuzamos kapcsolás, jellemzőik
 • Generátorok soros és párhuzamos kapcsolása
 • Ellenállások soros és párhuzamos eredője
 • Feszültségosztó és áramosztó
 • Feszültség és áram mérése, ideális és valós mérőműszerek,
 • Méréshatár-kiterjesztés, voltonkénti belső ellenállás
 • Anyagok fajlagos ellenállása
 • Ellenállások csillag-háromszög átalakítása

Hálózat analízis:

 • Csomóponti potenciálok módszere
 • Hurokáramok módszere
 • Szuperpozíció tétele
 • Millman – tétel
 • Norton – Thevenin tétel
 • A feszültséggenerátor hatásának vizsgálata
 • Az áramgenerátor hatásának vizsgálata
 • Villamos teljesítmény
 • Terheletlen és terhelt potenciométer kimenő feszültsége,
 • Teljesítmény, hatásfoka
 • Teljesítményillesztés
 • Ellenállás-mérési módszerek

Váltakozó áramú hálózatok:

 • Változó feszültség és áram jellemzése, jelölése
 • Az ellenállás viselkedése változó áram esetén
 • Kondenzátor és tekercs felépítése jellemzése
 • Be- és kikapcsolási jelenségek soros RC körben
 • Be- és kikapcsolási jelenségek soros RL körben

Váltakozó áramú hálózatok:

 • Periodikus időfüggvény matematikai jellemzése
 • Szinuszos feszültség-, illetve áram-időfüggvény jellemzése az időtartományban
 • Frekvencia és körfrekvencia, periódusidő
 • Középértékek, átszámítás módszerei, Fourier tétele
 • Ellenállás, tekercs és kondenzátor viselkedése váltakozó áramú körben
 • Frekvenciafüggés R, L, C alkatrészeknek
 • Szinuszos feszültség-, illetve áram-időfüggvény komplex leírása
 • Komplex időfüggvény és komplex amplitúdó

A komplex impedancia fogalma és alapkapcsolások:

 • Soros RC kapcsolás analízise
 • Soros RL kapcsolás analízise
 • Soros RLC kapcsolás, rezgőkör
 • Párhuzamos RC kapcsolás analízise
 • Párhuzamos RL kapcsolás analízise
 • Párhuzamos RLC kapcsolás, rezgőkör
 • Rezonancia, rezonanciafrekvencia
 • Jósági tényező

Feszültség-áram vektorábrák különböző frekvenciákon:

 • Az elemek feszültségeinek és áramának frekvenciafüggése
 • Teljesítmény-időfüggvény és átlagteljesítmény ellenálláson
 • Teljesítmény-időfüggvény és átlagteljesítmény kondenzátoron
 • Teljesítmény-időfüggvény és átlagteljesítmény tekercsen

Váltakozó áramú teljesítménytípusok, kiszámításuk:

 • A meddő teljesítmény
 • A hatásos teljesítmény
 • A látszólagos teljesítmény
 • A teljesítmény komplex vektora
 • A teljesítménytényező, fázisjavítás

Szimmetrikus háromfázisú hálózatok:

 • Vonali- és fázisjellemzők
 • Aszimmetria
 • Egyen és váltakozó áramú motorok
 • Egy és három fázisú transzformátorok

Villamos motorok:

 • Egyenáramú motorok
 • 1 fázisú aszinkron motorok
 • 3 fázisú aszinkron motorok
 • Speciális motorok

Online áramkör szimulátorok: ITT

Üzenet küldés: ITT

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.