Analóg elektronika

Az analóg elektronika témakörben megtanítom hogyan kell tranzisztoros, műveleti erősítős és speciális analóg áramköröket értelmezni, tervezni, ezeket hogyan lehet digitális áramkörökhöz csatlakoztatni.

A legjobb analóg áramkör szimulátor letölthető: ITT

Tina analóg áramkör szimulátor program

Tina analóg áramkör szimulátor program


Az elektronika osztályozása, feladatai:

Félvezető anyagok. Szennyezés, töltéshordozók. A p-n átmenet működése. A dióda karakterisztikája. A dióda alkalmazásai. Egyenirányítás, vágó- és határoló áramkörök. Speciális diódák.

Tranzisztorok:

Bipoláris tranzisztorok felépítése és működése. Tranzisztor egyenletek, paraméterek. A tranzisztor karakterisztikái. FET tranzisztorok típusai, JFET, MOSFET. Felépítés, működési elvek. Karakterisztikák. Kiürítéses, növekményes üzemmód.

Áramköri modellek:

Kétpólusok. Karakterisztikák osztályozása. Vezérelt források. Négypólus modellek és paraméterek. Az erősítő fogalma. A négypólus modellek és az erősítők kapcsolata. Üzemi paraméterek. analóg elektronika

Erősítők összekapcsolása:

Erősítőlánc. Illesztési módok, feszültség-, áram- és teljesítményillesztés. Az illesztettség feltételei. Erősítők frekvenciafüggése, a szűrés fogalma. Tranziens folyamatok. Frekvencia-karakterisztika. Erősítők visszacsatolása. A negatív visszacsatolás hatásai. Soros/párhuzamos, feszültség/áram visszacsatolás tulajdonságai.

Nemlineáris áramköri elemek modellezése:

Nagyjelű és kisjelű modellek. Szakaszonkénti és munkaponti linearizálás. Torzítás. Kivezérelhetőség. A dióda dinamikus ellenállásának fogalma, számítása. Közelítő dióda modellek. Tranzisztor nagyjelű modellek. Tranzisztor kisjelű elemi fizikai modellek (T, Π-modell) és a négypólus modellek.

Modell paraméterek meghatározása:

Karakterisztikákból, munkaponti adatokból. A tranzisztor, mint erősítő. Az erősítés folyamata. Tranzisztoros alapkapcsolások. Kisjelű helyettesítő modellek. Üzemi paraméterek meghatározása. Visszacsatolások az alapkapcsolásokban. Munkapont számítás: Diódás és tranzisztoros kapcsolások.

A műveleti erősítő:

Szimmetrikus erősítők. Szimmetrikus (differenciális) és a közös módusú erősítés fogalma, közös módusú jelelnyomás. A tranzisztoros differenciálerősítő, szimmetrikus és közös módusú erősítés. Áramtükör. A műveleti erősítő: tulajdonságok, felépítés, az ideális műveleti erősítő fogalma. Az invertáló és a nem invertáló erősítő: erősítések, ki- és bemeneti impedanciák. Virtuális földpont. visszacsatolás hatása. A Miller-hatás. Nagy erősítés invertáló fokozattal.

Alapműveletek műveleti erősítőkkel:

Áram-feszültség, feszültség-áram átalakítás, univerzális összeadó/kivonó áramkör. Mérőerősítő: felépítése és működése, a különbségképző erősítő és a nagy impedanciás bemeneti fokozat, szimmetrikus és közös módusú erősítések. Műveleti erősítős alapkapcsolások.

Frekvenciafüggő áramkörök:

Integráló/deriváló áramkörök. Idő- és frekvenciatartománybeli jellemzők. Aktív szűrők fogalma. Lineáris szabályozók: PI, PD, PID szabályozó. Közelítő integráló, közelítő deriváló tag. Pozitív visszacsatolás: lineáris oszcillátorok, Wien-hidas oszcillátor.

Nemlineáris áramkörök:

Műveleti erősítő, mint komparátor. A hiszterézises komparátor működése, alkalmazásai. Nemlineáris oszcillátorok: relaxációs oszcillátor, hullámforma generátor. Műveleti erősítő alkalmazások. Nemlineáris áramkörök: Logaritmikus és exponenciális karakterisztikájú erősítők és alkalmazásaik, szorzás, osztás, hatványozás. Szakaszonként lineáris karakterisztikák. Az ideális egyenirányító.

Illesztések digitális hálózatokhoz:

Analóg-digitális átalakítók, digitális-analóg átalakítók.


Online áramkör szimulátorok: ITT

Üzenet küldése: ITT

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.